Boekingsinformatie

Boekingsinformatie

Al onze reizen worden uitgevoerd in samenwerking met gerenommeerde partners. Je kunt jouw reis online boeken of aanvragen door het invullen van de informatie aanvraag. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op. Als de reis akkoord is, sturen we de bevestiging via e-mail toe. De factuur ontvang  je tevens per e-mail.

America Travel Guide

Cypresbaan 17
2908 LT Capelle aan den IJssel
The Netherlands
Tel: +31 (0)10-2584211

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

America Travel Guide is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR nummer #3319 America Travel Guide en is onderdeel van Coöperatie IJslandspecialist UA, Kvk nr. 24444077). Je kunt dit controleren via www.sgr.nl Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Zie www.sgr.nl/garantieregeling.

Calamiteitenfonds

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren
  • Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis
  • Zie https://www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling

Offerte

Indien je serieuze plannen hebt een reis te gaan ondernemen, maar vooraf wilt weten wat de mogelijkheden en de kosten zijn, kun je zonder enige verplichting of kosten een kostenopgave (offerte) toegezonden krijgen. Een offerteformulier vindt je op deze website. Offertes, die mondeling, telefonisch of per e-mail worden doorgegeven, gelden als richtprijs. De definitieve prijs staat op de factuur vermeldt.
Met de offerte/berekening wordt een baby vanaf 0 tot 24 maanden als standaard berekend zonder eigen vliegtuigstoel. Kinderen vanaf 2 tot 12 jaar ontvangen korting(en). Junioren worden aangeduid vanaf 12 tot 18 jaar. Alle andere passagiers worden standaard beschouwd als volwassenen.

Reserveringsopdracht

Een reservering kan alleen gemaakt worden d.m.v. schriftelijke reactie op de ontvangen e-mail. Je dient van alle reizigers alleen de volledige eerste voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht door te geven. Bij getrouwde stellen alleen de meisjes- en jongensnaam vermelden. Alle overige voornamen en aangenomen achternamen zijn niet van toepassing. Zie hiervoor het paspoort.

Van de hoofdboeker dien je het de adres- en telefoongegevens te vermelden. Deze persoon dient in het bezit te zijn van een creditcard. Een “Pre-Paid Creditcard” (Debit) is niet geldig.

Na het ontvangen van je akkoord en na het tot stand brengen van de opdracht zenden wij je de factuur/bevestiging toe. Hiermede is de reservering definitief.

Degene die de reis boekt (hoofdboeker) is voor alle deelnemers die hij/zij aanmeldt en welke op de factuur staan vermeld aansprakelijk. Dit geldt ook voor de betalingen van de reissom. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond, dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

De hoofdboeker dient zijn/haar adres- en contactgegevens op te geven waarnaar de reisdocumenten zullen worden verzonden. Tenzij schriftelijk anders aangegeven fungeert de hoofdboeker tevens als hoofdbestuurder voor de autohuur en camperhuur. Deze persoon dient te beschikken over een geldige creditcard op naam welke lokaal gebruikt zal worden als borgstelling. Een “Pre-Paid Creditcard” (Debit) is niet geldig.

Bij het maken van een reservering ga je akkoord met de Boekings- & Reisvoorwaarden en geef je aan op de hoogte te zijn van de Boekingsinformatie en de belangrijke Reisinformatie m.b.t. reizen naar Noord-Amerika.

In de reisinformatie staan zaken die van belang zijn voor je reis. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen ter plaatse welke op voorhand voorkomen hadden kunnen worden door de reisinformatie volledig door te lezen.

Preferenties en essenties

Met speciale wensen (preferenties) zoals maaltijden, stoelvoorkeur, kamerligging, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Wij kunnen echter geen garantie geven omtrent de juiste afhandeling hiervan. Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.
Indien je een voorkeur als garantie (essentie) wenst dan dien je dit op voorhand, en vóór reservering, aan ons kenbaar te maken. Wij zullen dit tevens aan je bevestigen d.m.v. een melding op de factuur. Voor essenties zijn (bijna) altijd kosten verbonden.

Reserveringskosten

Reserverings- en administratiekosten bedragen € 35,- per boeking en voor reizigers wonend buiten Nederland € 45,- deze kosten worden eenmalig in rekening gebracht. Daarnaast geldt bij elke boeking (tot 9 personen) een toeslag van € 2,50 voor het Calamiteitenfonds.

Betalingsvoorwaarden

Bij het tot stand komen van de overeenkomst (na ontvangst van de factuur/bevestiging) geldt, tenzij in de factuur anders is aangegeven, een aanbetaling van 20% met een minimumbedrag van € 500,-.

Het resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken vóór de dag van vertrek op onze rekening te staan. Je ontvangt hiervoor geen herinnering of nieuwe factuur. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 weken voor vertrek dan dient de gehele reissom binnen 1 week na boeking op onze rekening te staan, tenzij in de factuur anders is aangegeven.
Indien het factuurbedrag niet op tijd volledig wordt voldaan, zullen wij in het uiterste geval over moeten gaan tot annulering van de boeking tegen de van toepassing zijnde kosten. Bij annulering wordt de betalingsverplichting niet ongedaan gemaakt. America Travel Guide kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van te late betaling, ook niet als dit het gevolg is van vertraging in het betalingsverkeer.

Betalingen d.m.v. een creditcard zijn niet mogelijk.

Betalingen aan IJSLANDSPECIALIST (Capelle aan den IJssel), op onze rekening bij de Rabobank: NL68RABO0151830215 / RABONL2U (BIC) o.v.v. de naam van de hoofdboeker, het factuurnummer en America Travel Guide.

Op kantoor hebben wij geen kas of wisselgeld. Contante betalingen zijn mogelijk indien gepast en op voorhand kenbaar gemaakt. Er wordt € 15,– in rekening gebracht voor contante betalingen.

Prijswijziging en mogelijke fouten

America Travel Guide behoudt zich het recht voor om zich na factuur/bevestiging te beroepen op de afgegeven tarieven. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in geval van onverwachte prijswijzigingen van autoverhuurcontracten, transfers, cruises of andere Touroperatorcontracten. Mocht het totaalbedrag van de reservering hierdoor onverwacht hoger uitkomen, dan mag je het betreffende component zonder extra kosten annuleren. Prijsgarantie afspraken kunnen een uitzondering zijn op deze regel.

Zolang de door jou geboekte vliegtickets niet volledig betaald (en geprint) zijn kunnen de luchthavenbelasting en toeslagen wijzigen. Wij zijn genoodzaakt verhogingen aan je door te berekenen. Naheffingen in de vorm van veiligheids- en brandstoftoeslagen moeten wij ook aan je doorberekenen. Wij raden onze klanten dan ook altijd aan om het vluchtbedrag aan te betalen zodat eventuele verhogingen kunnen worden voorkomen.

Kennelijke fouten en vergissingen in onze publicaties binden ons niet. Waar, in onze publicaties een reisduur in dagen is vermeld, gelden de dag van vertrek en de dag van aankomst, ongeacht het uur van vertrek / aankomst, als hele dag. Waar, in deze voorwaarden, sprake is van bedragen is de omzetbelasting, voor zover verschuldigd, daar inbegrepen.

Bijkomende kosten

Niet bij de reissom inbegrepen zijn de entreekosten van de diverse te bezoeken attracties, nationale parken, evenementen en musea, benzine voor de huurauto, tolgelden, maaltijden, parkeergelden, eventuele verzekeringen, eventuele drop-off kosten voor de autohuur en eventuele Resort Fees en Cleaning Fee’s welke je lokaal dient te betalen.

Wijzigingen

Voor het wijzigen van een bestaande reservering berekenen wij € 25,- per wijziging. Eventuele wijzigingen dienen altijd schriftelijk door de hoofdboeker te geschieden. De wijzigingskosten zijn exclusief de eventuele toeslagen die uit deze wijziging voortvloeien.

Reis- en annuleringsverzekering

Medische kosten in het buitenland en vooral Noord-Amerika kunnen zeer hoog oplopen! Het is daarom noodzakelijk om een goede reisverzekering te hebben. Je kunt bij ons een reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten bij verzekeringsmaatschappij Europeesche. Een annuleringsverzekering dient uiterlijk 7 dagen na het boeken van de reis cq ontvangst van de eerste factuur te worden afgesloten.

Annulering/Afbreking

Eventuele annuleringen dienen altijd schriftelijk door de hoofdboeker te geschieden. Een eventuele annulering kan tijdens kantooruren aan ons doorgegeven worden. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag.

Wij hanteren de volgende annuleringsvoorwaarden, je bent verschuldigd:

a. tot 56 dagen voor vertrek 15% van de reissom.

b. van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek 30% van de reissom.

c. van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek 50% van de reissom.

d. van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek 75% van de reissom.

e. van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek 90% van de reissom.

f. vanaf 7 dagen voor vertrek of later de volle reissom.

Let op! Speciale dag- of actietarieven voor vliegtickets, accommodaties, camper, cruises, etc. kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden hebben. De annuleringskosten hiervoor kunnen oplopen tot 100% van het reiscomponent vanaf het moment van boeken. Deze afwijkende annuleringsvoorwaarden vindt je terug op de factuur.

Voor vliegtickets welke volledig zijn betaald en uitgegeven gelden andere voorwaarden m.b.t. het wijzigen/annuleren. Normaliter berekenen wij € 25,- wijzigingskosten per wijziging. Als vliegtickets betaald/uitgegeven zijn, berekend de luchtvaartmaatschappij hogere wijzigingskosten welke variëren vanaf € 200,- a € 300,- per ticket tot zelfs 100% van het vluchtbedrag. De exacte kosten variëren per ticket, bestemming en luchtvaartmaatschappij.

De vliegtickets en resterende reissom dient uiterlijk 6 weken (42 dagen) voor vertrek betaald te zijn. Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek geldt dat je 30% van de reissom verschuldigd bent. Bij het eerder betalen/uitgeven van de vliegtickets gelden strengere annuleringsvoorwaarden m.b.t. het annuleren van het vliegticket. Naast de 30% van de reissom ben je tevens de wijzigings- en annuleringskosten van de luchtvaartmaatschappij verschuldigd. Kosten variëren van € 200,- a € 300,- per ticket tot zelfs 100% van het vluchtbedrag. De exacte kosten variëren per ticket, bestemming en luchtvaartmaatschappij en worden pas bij annulering kenbaar gemaakt.

Reisbescheiden

Wij streven ernaar dat je de reisbescheiden 10 tot uiterlijk 7 dagen voor vertrek in  bezit heeft. Veelal ontvangt je de reisbescheiden al eerder maar zeker in drukke (vakantie)tijden zal dit niet altijd lukken. Controleer de reisbescheiden goed en neem in geval van twijfel onmiddellijk contact met ons op.

Als internettouroperator houden wij onze kosten en daardoor ook onze tarieven laag. Dit is dan ook de reden dat wij geen reisgidsen, boekjes en wegenkaarten verstrekken. Het wordt van de klant verwacht dat hij/zij zelf informatie inwint omtrent de bestemmingen, excursies, attracties, etc. Dit is een belangrijk onderdeel van de voorpret.

Disclaimer

Via deze informatie hebben wij- voor zover redelijkerwijs mogelijk – inspanningen geleverd om ons van de juistheid van deze informatie te vergewissen. Wij kunnen echter niet instaan voor gewijzigde omstandigheden en aanvaarden in een dergelijk geval geen aansprakelijkheid.